Jeśli coś w kraju trzyma, to zazwyczaj rodzina

Polacy znacznie chętniej niż inne narody wyjechaliby do pracy za granicą. Ale powstrzymuje ich rozłąka z bliskimi.