Małe NRD u granic Polski

Byli agenci Stasi zasiadają na wysokich stanowiskach w Brandenburgii. Tak jest np. w przypadku pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz więziennictwa.