Masowy strajk pracowników radia i telewizji RAI

Piątek jest dniem 12-godzinnego strajku pracowników publicznego włoskiego radia
i telewizji RAI przeciwko polityce kierownictwa firmy, któremu zarzucają jej niszczenie i
rozrzutność. Kanały telewizyjne i radiowe nadają powtórki oraz muzykę.