Pacjenci w szpitalach będą mieli identyfikatory z danymi

Szpitale będą musiały zaopatrzyć pacjentów w znaki identyfikacyjne z kodowanymi danymi, m.in. imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia – taki obowiązek nakłada na szpitale uchwalona przez Sejm ustawa o działalności leczniczej, która czeka na podpis prezydenta.