„Ratujcie życie terrorysty!”

Zmuszenia Polski do działań, które uratują życie przetrzymywanego w Guantanamo Saudyjczyka Al-Nashiriego, domaga się przed Trybunałem w Strasburgu Open Society Justice Initiative, organizacja broniąca praw człowieka.