Re: Polski miliarder pozostał prawie z niczym

Pół roku, pół roku od daty powzięcia informacji o tym spadkobierca ma prawo decydować co zrobić ze spadkiem. Powzięcia informacji czyli trzebaby udowadniać kiedy się dowiedziałeś.

Jedyna przeszkoda to ew. nie odbieranie korespondencji lub wysyłanie jej przez sąd na zły adres.