Ruch Poparcia nie złożył sprawozdania finansowego

Do PKW nie wpłynęły sprawozdania finansowe czterech partii politycznych, które były zobligowane do ich złożenia, w tym partii Janusza Palikota – Ruch Poparcia. Grozi im za to wykreślenie z ewidencji partii politycznych.