Sawicki: Składka zdrowotna 18,72 zł dla gospoda…

Może zamiast tak kombinować z obliczaniem podstawy do obliczania składek zdrowotnych dla rolników, zrobić tak jak mają inni (niż rolnicy) przedsiębiorcy i uzależnić ją od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W ten sam sposób można też obliczać inne (emerytalna, rentowa, chorobowa itd.) składki. Dzięki temu będzie można w prosty sposób zlikwidować KRUS, bo systemu ZUS-u są już przystosowane do takich obliczeń.

Składkę rentową czy emerytalną? Co podnieść

„lekki” wzrost składki rentowej o 2 pkt proc. dałby ZUS do 2020 r. aż o 80 mld zł więcej.

A może by tak oskładkować na obecnych zasadach górników, sędziów, prokuratorów, mundurowych oraz rolników. Nie licząc tych ostatnich wychodzi min. 400 tys. ludzi, czyli min. 5 mld zł rocznie w budżecie ZUS-u, czyli 45 mld zł do 2020 roku. A to i tak wartość zaniżona, bo liczyłem to asekuracyjnie. Nie trzeba będzie podnosić podatków większości pracujących ludzi – wystarczy polikwidować przywileje.

ZUS oblężony na nowy rok

Coraz więcej osób zgłasza się do oddziałów ZUS, aby złożyć wniosek o emeryturę – sprawdził "Dziennik Gazeta Prawna". Ci, którzy zrobią to do końca tego roku, do końca września przyszłego roku będą mogli równocześnie pracować i otrzymywać emeryturę bez konieczności zwolnienia się z pracy.